About US Click
Services US Click
Downlad Click
 

การปฏิบัติการกรณีเครื่องคอมพิวเตอร์กรมศุลกากรขัดข้อง สามารถดูประกาศที่เกี่ยวข้องได้ที่ หน้าที่71เป็นต้นไป หมวดที่ 11  <<<คลิก>>>
Last Update 3/09/2017 Time 10.00

 

เรื่อง อัพเดทรหัสสินค้าสรรพสามิตและอัตราภาษี 2560
เรียน ผู้ประกอบการทุกท่าน

>>> ท่านสามารถดาวน์โหลด รหัสสินค้าสรรพสามิตและอัตราภาษี2560 ได้ที่นี่ <<<

อ้างอิงจาก ลิงค์ เวปกรมสรรพสามิต , ประกาศกรมศุลกากร_114.2560


Best Regards,
Eximnet Co.,Ltd.
Tel. 02-6706556-65
Tel. 089-4441342-43
Fax 02-6706566
Eximnet Co.,Ltd.
Website : http://www.eximnet.biz
Facebook : https://www.facebook.com/EximnetServices

Last Update 20/09/2017 Time 10.00

 
 

เรื่อง ประชาสัมพันธ์พิกัดศุลกากร และรหัสถิติ ของหน่วยงานที่มีใบอนุญาต/ใบรับรอง HS2017
เรียน ผู้ประกอบการทุกท่าน

ประชาสัมพันธ์พิกัดศุลกากร และรหัสถิติ ของหน่วยงานที่มีใบอนุญาต/ใบรับรอง HS2017 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับทางผู้ประกอบการตรวจสอบก่อนจัดทำใบขนสินค้า ในวันที่ 1 มกราคม 2560 (คืนวันที่ 31 ธ.ค. 2559 เวลา 00.00 น.)

กรมศุลกากรขอแจ้งว่าท่านสามารถดาวน์โหลด PDF file พิกัดศุลกากร HZ2017 ได้ที่หน้าเวบของกรมศุลกากร
คลิกที่นี่ “http://www.customs.go.th/”
หัวข้อ “พระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2559”

ขั้นตอนการ Update Data จากกรมศุลกากร

***โปรแกรม "Shipping Net" ท่านสามารถเข้าไป Update “รายละเอียดพิกัด และอัตราอากร HS2012”  ได้ที่เมนู Smart Update แล้วเลือก New Update กดที่ปุ่ม Update ให้ครบทุกไฟล์

สามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มได้โดยคลิกที่นี่  **พิกัดศุลกากรและรหัสถิติ ของหน่วยงานที่มีใบอนุญาต/ใบรับรอง HS2017**

Best Regards,
Eximnet Co.,Ltd.
Tel. 02-6706556-65
Tel. 089-4441342-43
Fax 02-6706566
Eximnet Co.,Ltd.
Website : http://www.eximnet.biz
Facebook : https://www.facebook.com/EximnetServices

Last Update 23/12/2016 Time 16.30

 
 

เรื่อง การเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ระบบคำขอกลางผ่าน NSW สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)
เรียน ผู้ประกอบการทุกท่านทราบ 
การเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ระบบ “คำขอกลางผ่าน” National Single Window (NSW) ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

  1. อย. จะทำการปิดระบบระบบเดิมในวันที่ 31 สิงหาคม 2559 เวลา 17.00 น.
  2. เปิดให้ใช้งานระบบคำขอกลาง ในวันที่ 1 กันยายน 2559 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
  3. ผู้ประกอบการที่ทราบว่าจะมีการนำสินค้าเข้ามาตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2559 ควรเร่งขอ LPI จากระบบเดิมให้เรียบร้อยก่อนที่จะมีการปิดระบบ หากเกิดความเสียหายไม่สามารถนำสินค้าเข้าประเทศได้เนื่องจากการทำ LPI ล่าช้า สำนักงานคณะกรรมการอาหาร และยาจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น เพิ่มเติมรายละเอียดคลิกที่ Url: http://www.fda.moph.go.th/2015/nsw.php 

ในส่วนของทางบริษัท เอ็กซิมเน็ท จำกัด ได้พัฒนา Software (Restricted Goods Permit) สำหรับส่งเอกสารคำขอกลาง เพื่ออำนวยความสะดวก และลดขั้นตอนของผู้ประกอบการในการจัดทำเอกสาร ที่จะส่งให้กับทาง สำนักงานองค์การอาหารและยา และหน่วยงานอื่นๆ ที่กำลังจะขึ้นอีก 8 หน่วยงาน พร้อมรองรับไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

** หากผู้ประกอบการท่านใดมีความสนใจ หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย ที่ดูแลบริษัทท่าน หรือที่ e-Mail : sales@eximnet.biz

Best Regards,
Eximnet Co.,Ltd.
Tel. 02-6706556-65
Tel. 089-4441342-43
Fax 02-6706566
Eximnet Co.,Ltd.
Website : http://www.eximnet.biz
Facebook : https://www.facebook.com/EximnetServices

Last Update 16/08/2016 Time 10.00

 
 

เรียน ลูกค้าทุกท่านทราบ

ทางเอ็กซิมเน็ท จะทำการส่ง Patch :สำแดงข้อมูล VGM เพิ่มในใบกำกับ (Support SOLAS) ไปให้ลูกค้า Update
ภายใน วันที่ 30 มิถุนายน 2559
คลิกดูรูป ตัวอย่าง Goods Transition Control
คลิกดูรูป ตัวอย่าง ใบกำกับ

หากลูกค้าท่านใดมีข้อสงสัยประการใดสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ทีม
Customer Care เอ็กซิมเน็ท โทร 0-2670 6556 (09.00 – 18.00 น.)
หรือ 089-4441342-3 (นอก-ใน เวลาทำการ)

Best Regards,
Eximnet Co.,Ltd.
Tel. 02-6706556-65
Tel. 089-4441342-43
Fax 02-6706566
Eximnet Co.,Ltd.
Website : http://www.eximnet.biz
Facebook : https://www.facebook.com/EximnetServices

Last Update 29/06/2016 Time 15.00

 
 

เรียน ผู้เกี่ยวข้อง
กยท. ขอประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่ผู้ประกอบการส่งยางออกฯ
จะต้องบันทึกในใบขนสินค้าขาออกให้ตรงกันกับข้อมูลในรับค่าธรรมเนียม
(เดิม-ใบรับเงินสงเคราะห์) เพื่อใช้ในการตรวจ100%หากข้อมูล
ไม่ตรงกัน ผู้ประกอบการจะไม่สามารถจัดทำใบขนสินค้าขาออกได้ 
และจะต้องทำการยื่นคำขอชำระค่าธรรมเนียม 
เพื่อออกใบรับค่าธรรมเนียมใบใหม่ และทำการยื่นขอคืนเงินค่าธรรมเนียม
เพื่อยกเลิกและขอคืนเงินค่าธรรมเนียมที่ได้ทำการชำระไว้แล้ว
ซึ่ง กยท. จะทำการเชื่อมโยงข้อมูลสินค้า (ยางพารา)
เพื่อตรวจใบอนุญาต/ใบรับรอง 100% อย่างเป็นทางการ ในวันที่ 15 มีนาคม 2559 

รายละเอียดเพิ่มเติมตามหนังสือที่แนบมา ด้านล่าง

กษ2009-0564-ผู้ใช้_Page_1 คลิกที่นี่
กษ2009-0564-ผู้ใช้_Page_2 คลิกที่นี่
กษ2009-0564-ผู้ใช้_Page_3 คลิกที่นี่
กษ2009-0564-ผู้ใช้_Page_4 คลิกที่นี่
กษ2009-0564-ผู้ใช้_Page_5 คลิกที่นี่
กษ2009-0564-ผู้ใช้_Page_6 คลิกที่นี่

Best Regards,
Eximnet Co.,Ltd.
Tel. 02-6706556-65
Tel. 089-4441342-43
Fax 02-6706566
Eximnet Co.,Ltd.
Website : http://www.eximnet.biz
Facebook : https://www.facebook.com/EximnetServices

Last Update 15/02/2016 Time 10.00

ข่าวกรมศุลกากร
  เรื่อง คู่มือ กรมศุลกากร
เรียน สมาชิกเอ็กซิมเน็ททุกท่าน
บริษัทฯ ได้ รวบรวม คู่มือและเอกสาร เกี่ยวกับ การใช้งาน Paperless ระบบใหม่ ให้ท่านได้ ศึกษา เพิ่มเติม ตามลิงค์ด้านล่าง
ประเภทวิธีการขนส่งสินค้า (Cargotype) คลิกที่นี่
หน่วยการบรรจุ (Package) คลิกที่นี่
ระบบการชำระเงินและวางประกัน (e-Guarantee) คลิกที่นี่
e-Tax Incentives for Customs Broker คลิกที่นี่
ระบบคลังสินค้าทันฑ์บนทั่วไป คลิกที่นี่
ระบบทะเบียนสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร คลิกที่นี่
  ขอแสดงความนับถือ 
แผนก Application & Customer Support
Tel. 02-6706556-65
Fax 02-670-6566
Eximnet Co.,Ltd.
Website : http://www.eximnet.biz
https://www.facebook.com/EximnetServices
วิธีติดตั้งไลน์บนเครื่อง PC  
ย้าย LINE ไปเครื่องใหม่ไม่ได้, ลืมรหัสผ่าน, อีเมลใช้ไม่ได้ ทำอย่างไร 
การบำรุงรักษาเครื่องพีซี
วิธีลบไวรัสโพสต์ลิงค์ต่างๆ ในกรุ๊ป, Facebook สำหรับ iOS, Android, PC และวิธีป้องกัน
รู้จักกับ พรบ.คอมพิวเตอร์ สำหรับชาวโซเชียลเล่นอย่างไร ไม่ให้ผิดกฏหมาย
9 วิธีเคลียร์เมลบ็อกซ์
เคล็ดลับ 5 ข้อ ช่วยยืดอายุการใช้งานโน๊ตบุ๊ค Windows ในช่วงใช้แบตได้นานขึ้น
Single Gateway คืออะไร
ดูสถานะข้อมูล
เอ็กซิมเน็ท แฟนเพจ คลิก
 
www.reliablecounter.com
Visitor Counter 
Since July 2012

©2012.eximnet company limited. All rights reserved
26/56 TPI Tower 20 Floor, Chan Tat Mai Rd.Thungmahamek, Sathorn, Bangkok Thailand 10120


กรมศุลกากร กรมสรรพากร กรมประมง กรมสรรพสามิต กรมปศุสัตว์ สำนักงบประมาณ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ อย. กรมอุทยานแห่งชาติ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและเหมืองแร่ กระทรวงเทคโนโลยีและสารสนเทศ กรมโรงงานอุตสาหกรรม สำนักงานมาตรฐานสินค้าการเกษตรและอาหารแห่งชาติ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กรมศิลปากร กรมการขนส่งทางบก สำนักคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล ศูนย์บริการอิเล็คทรอนิกส์ กรมวิชาการเกษตร กรมการบินพลเรือน กรมเจ้าท่า สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงคมนาคม กรมป่าไม้ กรมอุตสาหกรรมทหาร บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) การท่าเรือแห่งประเทศไทย กรมทรัพยากรธรณี กรมการค้าต่างประเทศ การยางแห่งประเทศไทย สำนักงาน กสทช. สำนักนายกรัฐมนตรี กรมการปกครอง สถาบันไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิกส์ กรมการค้าภายในประเทศ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กรมธุรกิจพลังงาน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ธนาคารแห่งประเทศไทย หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย หอการค้าไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย ทาฟ่า สมาคมผู้นำเข้าและผู้ส่งออกระดับมาตรฐานเออีโอ สมาคมเจ้าของและตัวแทนเรือกรุงเทพ สมาคมชิปปิ้งแห่งประเทศไทย สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย สมาคมธนาคารไทย ทิฟฟ่า สมาคมเจ้าของเรือไทย กรมควบคุมโรค สมาคมออกของอิเล็คทรอนิกส์ไทย